Badania preferencji wyborczych mieszkańców województwa wielkopolskiego

Działamy dla poprawy demokracji w Polsce. Nasze działania skupiają się na dwóch filarach – badawczo-analitycznym i edukacyjnym. Poprzez badanie preferencji wyborczych, chcemy zdiagnozować zaangażowanie i nastroje społeczne. W zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej chcemy poznać wyborczy obraz Wielkopolski. Kładziemy nacisk na edukowanie społeczeństwa w zakresie interpretacji wyników badań i świadomości, że preferencje wyborcze mogą zmieniać się dynamicznie.

Zrealizowaliśmy wspólnie z Instytutem Badań Samorządowych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) sondaż dot. preferencji wyborczych mieszkańców Poznania, skupiając się głównie na potencjalnych wyborach samorządowych, wyniki znajdziecie nieżej, w galerii.

Teraz ruszamy ze zbiórką środków na badanie preferencji wyborczych w całej Wielkopolsce ale w odniesieniu do wyborów parlamentarnych. Badanie dotyczyć będzie Okręgu nr 39 do Sejmu RP (Poznań i powiat poznański) i Okręgów nr 90 (powiat poznański) i 91 do Senatu RP (Poznań).

Zamierzamy zbadać poparcie dla partii politycznych i innych komitetów w wyborach do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Celem badań będzie też ustalenie, czym kierują się mieszkańcy Poznania i powiatu poznańskiego, podejmując decyzję o wyborze kandydującej osoby lub komitetu wyborczego.

Skip to content