O Fundacji

Nasze działania skupiają się na dwóch filarach – badawczo-analitycznym i edukacyjnym. Do współpracy zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin, a wspólnie z nimi dążymy do wypracowania działań rozwijających społeczeństwo obywatelskie.

W naszej pracy opieramy się na doświadczonych osobach ze świata NGO, samorządów, krajowej polityki i biznesu. Część z nas działa bezpośrednio w Fundacji, część to eksperci zewnętrzni.

Działamy wyłącznie jako organizacja non-profit. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Dochody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn,
 • dotacji,
 • subwencji,
 • grantów,
 • ofiarności publicznej,
 • spadków,
 • zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych, czynionych na rzecz Fundacji przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 • odsetek kapitałowych od majątku Fundacji,
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • dochodów ze zbiórek,
 • aukcji internetowych,
 • innych źródeł, prawem przewidzianych

Statut Fundacji

Kliknij w ikonkę aby zobaczyć aktualnie obowiązujący Statut FOW

Sprawozdania z działalności

Klikając w ikonkę przejdziesz do podstrony z naszymi sprawozdaniami rocznymi.

LIDERZY FUNDACJI

Fundatorami, a jednocześnie osobami odpowiedzialnymi za działalność FOW są:

Małgorzata Dudzic - Biskupska

Małgorzata Dudzic - Biskupska

Prezes Zarządu

Marcin Ruta

Marcin Ruta

Przewodniczący Rady Fundacji

Skip to content