Co ma wpływ na rosnące ceny energii?

Ceny energii rosą; podwyżkom nie ma końca. Dlaczego cena za prąd czy gaz jest coraz wyższa?
Jest wiele czynników, które mają wpływ na rosnące ceny energii:

  • cena paliw kopalnych, z jakich produkowany jest prąd, w tym wydobycie i transport do elektrowni (ropa, gaz, węgiel kamienny),
  • ceny emisji CO2 na rynkach,
  • popyt i podaż (większy popyt – cena rośnie, większa podaż – cena spada),
  • dystrybucja energii elektrycznej (koszt budowy i modernizacji sieci do przesyłu prądu),
  • technologie używane do wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie węglowe, gazowe, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, itp.),
  • marże nakładane przez dostawców energii (PGE, Tauron, Energa, Enea, inne),
  • inne (awarie, taryfy, rodzaj odbiorcy – firma i klient indywidualny).

Nie możemy bagatelizować wysokich cen energii. Bezpośrednio wpływają one na stan naszych portfeli.

Skip to content